No.
Tara Thangkas [Mandalas]
2.10
Green Tara Mandala | Mandala der Grüne Tara [1]
3
2.21
White Tara Mandala | Mandala der Weißen Tara
4
2.23
Golden White Tara Mandala | Goldenes Mandala der Weißen Tara
13
2.32
GreenTara | Mandala der Grünen Tara [2] 
10
2.35
Green Tara Mandala | Mandala der Grünen Tara [3]
9
2.45
Yellow Tara Mandala
!
11