No.
Bodhisattvas: Other Thangkas | Andere Thangkas
4.10
Kulika Pundarika 
3
4.25
Peaceful Vajrapani | Friedvoller Vajrapani 
4
4.26
Vajrapani 
7
4.33
Three Bodhisattvas | Drei Bodhisattvas
6
4.37
Samantabhadra [1] 
18
4.39
Samantabhadra Refugee Tree | Zufluchtsbaum [1] 
17
4.40
Samantabhadra [2] 
9
4.49
Samantabhadra Refugee Tree | Zufluchtsbaum [2]
8
4.59
Eight Great Bodhisattvas | Acht Große Bodhisattvas
!
17