Medical Thangka No. 41 | Medizinthangka Nr. 41
Morbid pallor - oedemata - dropsy - fever
Krankhafte Blässe - Oedeme - Wassersucht - Fieber


|
|