4.62 Avalokiteshvara Lokeshvar [6]


 21.2 x 32 inches | 53 x 80 cm

|
|