No.
Other Female Deities | Andere weibliche Gottheiten
15.1
Prajnaparamita
!
12
15.2
Ektamatri 
5
15.3
20 pre-Buddhist female deities | 20 altibetische weibl. Gottheiten 
20
15.4
Tseringma [1]
10
15.5
Vajra Yogini [1] 
4
15.6
Sherab Chamma 
10
15.7
Ushnishavijaya 
5
15.8
Vajra Yogini Mandala [1] 
4
15.9
Miyo Longzunma | Miyo Langzangma 
6
15.10
Ushnishasitatapattra
12
15.11
Machig Labdron Dakini [1] 
13
15.12
Kurukulla [1]
!
21
15.13
Kurukulla [2]
!
21
15.14
Vajra Yogini Mandala [2]
!
11
15.15
Naro Dakini [1]
!
16
15.16
Vajra Yogini Mandala [3]
!
13
15.17
Kurukulla [3]
!
14
15.18
Kurukulla [4]
6
15.19
Ushnishavijaya Mandala
9
15.20
Tseringma [2] 
10
15.21
Machik Labdrön [2]
!
11
15.22
Vajra Yogini [3]
!
7
15.23
Lion Faced Dakini Simhamukha | Löwenköpfige Dakini Simhamukha
!
16
15.24
Vajra Yogini [4]
!
7
15.25
Naro Dakini [2] 
15