Statues of Buddha Shakyamuni
1.1
Buddha Shakyamuni [1] with silver Eyes
1.2
Buddha Shakyamuni [2] with carvings
1.3
Buddha Shakyamuni [3]
1.4
Medical Buddha Bhaisajyaguru [1]
1.5
Medical Buddha Bhaisajyaguru [2]
1.6
Medical Buddha Bhaisajyaguru [3]
1.7
Buddha Shakyamuni [4]
1.8
Medical Buddha Bhaisajyaguru [4]
1.9
Buddha Shakyamuni [5]
1.10
Buddha Shakyamuni [6]
1.11
Buddha's Paranirvana [1]
1.12
Buddha's Paranirvana [2] 1500 kg !