4.56 Avalokiteshvara Lokeshvar [6]
 

 
22.8 x 26.8 inches | 57 x 67 cm

|
|