4.56 Avalokiteshvara Lokeshvar [7]
 

 
22.8 x 26.8 " | 57 x 67 cm

|
|